Norsk språkråd – styre og styreledere

Vedtektene ble endret i 1992 slik at det ble innført kjønnsnøytrale betegnelser. Formann ble da skiftet ut med leder, nestformann med nestleder og varamann (i rådet) med varamedlem.

Styreledere (kronologisk)
Aanderaa, Johannes (Johs.) 1972
Coward, Gorgus 1972, 1973, 1975, 1981, 1983
Mæhle, Leif 1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1986
Sødal, Lars 1977, 1979
Lønn, Else Marie 1985, 1987
Bull, Tove 1988, 1990, 1992, 1994
Wiggen, Geirr 1989, 1991, 1993, 1995
Lilleholt, Kåre 1996, 1998
Haugen, Ola 1997, 1999, 2001, 2003
Fretland, Jan Olav 2000, 2002, 2004
Nestledere i styret (kronologisk)
Coward, Gorgus 1972, 1974, 1976, 1980, 1982
Mæhle, Leif 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987
Sødal, Lars 1978
Lønn, Else Marie 1984, 1986
Wiggen, Geirr 1988, 1990, 1992, 1994
Bull, Tove 1989, 1991, 1993, 1995
Haugen, Ola 1996, 1998, 2000, 2002, 2004
Lilleholt, Kåre 1997, 1999
Fretland, Jan Olav 2001, 2003
Styremedlemmer (alfabetisk)
Bokmål
Coward, Gorgus 1972–76, 1980–83
Gundersen, Dag 1992–99
Gaathaug, Bjørg 2000–04
Halvorsen, Eyvind Fjeld 1972–79
Haugen, Ola 1996–2004
Jakobsen, Alfred 1980–81
Ligaard, Aslaug 1996–99
Lundeby, Einar 1980–87
Lydersen, Aksel 1972–79, 1982–87
Lønn, Else Marie 1984–91
Pettersen, Egil 1988–91
Svenkerud, Herbert 1992–95
Sødal, Lars 1977–79
Vannebo, Kjell Ivar 2000–04
Wiggen, Geirr 1988–95
   
Nynorsk
Berg, Hallgrim 1980–84
Brekken, Astrid 1989–91
Bull, Tove 1988–95
Djupedal, Reidar 1972–78
Fretland, Jan Olav 2000–2004
Faarlund, Jan Terje 1996–99
Haraldseid, Sigurd 1972–79
Hellevik, Alf 1979
Haave, Kari 1996–2004
Lilleholt, Kåre 1988, 1996–98
Lorentzen, Ruth Trøite 1992–95
Mæhle, Leif 1972–87
Sandøy, Helge 2000–04
Tøfte, Borgny 1985–87
Venås, Kjell 1980–95
Aanderaa, Johannes (Johs.) 1972
Varamedlemmer til styret (alfabetisk)
Bokmål
Coward, Gorgus 1977–79
Dahr, Eva Braaten 1993–98
Foldvik, Arne Kjell 1992–95
Fosseng, Svenn 1980–83
Greiff, Aud 2000
Gundersen, Dag 1988–91
Guttu, Tor 1992–99
Halvorsen, Eyvind Fjeld 1980–87
Helle, Bjørg 1976–79
Hjeltnes, Guri 2001–04
Janson, Mette 1989
Ligaard, Aslaug 1992
Lydersen, Aksel 1980–81, 1988
Moen, Erna 1990–91
Pettersen, Egil 1976–79
Roksund, Leif 1972–75
Sandved, Arthur O. 1996–2004
Selberg, Ole Michael 1984–87
Selmer, Elisabeth Schweigaard 1972–75
Strømme, Sigmund 1982–87
Sødal, Lars 1976
Vinje, Finn–Erik 1972–75
Svennevig, Jan 2000–04
   
Nynorsk
Askeland, Norunn 2000–04
Berg, Hallgrim 1985–87
Bjørkum, Andreas 1980–91
Bondevik, Jarle 1992–95
Byberg, Jan E. 1988
Djupedal, Reidar 1979
Faugstad, Åse Lilleskare 1996–99
Fosse, Tordis 1988–95
Fretland, Jan Olav 1996–99
Faarlund, Jan Terje 2000–04
Grevsgard, Bjarne 2000–04
Hellevik, Alf 1978
Hellesnes, Kjell 1972–73
Hovda, Per 1974–75
Lemme, Torborg Moberg 1980–87
Olden, Asgeir 1990–95
Perstølen, Einfrid 1976–83
Rommetveit, Magne 1972–77
Sandøy, Helge 1996–99
Sletten, Vegard 1972–79
Tøfte, Borgny 1984

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:09.06.2020 | Oppdatert:18.01.2021