Norsk språkråd – medlemmer og varamedlemmer (nynorsk)

Merk at «aa» er alfabetisert som «å».

Medlemsorganisasjoner med forkortinger:

DnForl = Den norske Forleggerforening
DNS = Det Norske Samlaget
DnF = Den norske Forfatterforening
grunnsk = grunnskolen ved sin lærerorganisasjon
LNU = Landslaget for norskundervisning
LSS = Landslaget for språklig samling
NFFO = Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
NM = Noregs Mållag
NMd = Norsk Måldyrkingslag
NP = Norsk Presseforbund
Nskue = Norsk Skuespillerforbund
NRK = Norsk rikskringkasting ved styret
overs = Norsk Oversetterforening, Statsautoriserte translatørers forening og Oversetterutvalget i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
G-råd = sakkyndige skoleråd
grunnsk = Grunnskolerådet, Rådet for videregående opplæring og Lærerutdanningsrådet
Stortinget = oppnevnt av Stortinget
univ = norske universiteter og vitenskapelige høgskoler ved Universitets - og høgskolerådet
vgs = den videregående skolen, folkehøgskolen og lærerhøgskolen ved sine lærerorganisasjoner

Navn Representerte Funksjonstid
Aksnes, Magne, lektor LSS medlem 1972–79
Alhaug, Gulbrand, professor univ medlem 2000–04, vara 1992–99
Askeland, Håkon, logoped grunnsk vara 1984–2004
Askeland, Norunn, førstelektor NFFO medlem 2000–04, vara 1996–99
Berg, Hallgrim, forretningsdrivende Stortinget medlem 1972–87
Berg, Maria Høgetveit, kultursjef NM vara 1988–95
Berstad, Arnfinn, herredsskogmester Stortinget vara 1972–79
Birkeland, Frode F., høgskolebibliotekar G-råd medlem 1972–75
Bjørgo, Trygve, rektor NM vara 1972–75
Bjørke, Kari, underdirektør DNS vara 2000–04
Bjørkum, Andreas, professor NM medlem 1980–91
Bjørlykke, Oskar Stein, forfatter DnF vara 1996–99
Bjaadel, Lars, rektor vgs vara 1980–83
Bondevik, Jarle, professor univ medlem 1988–95
Breivik, Torbjørg, avdelingsleder LNU vara 1988–91
Brekke, Målfrid, lærer Stortinget vara 1984–87
Brekken, Astrid, programsekretær NRK medlem 1984–91
Bruvik, Jan Olav, assisterende informasjonssjef grunnsk medlem 1988–04
Bull, Tove, professor vgs medlem 1980–83
  NM medlem 1984–87
  univ medlem 1988–95
Byberg, Jan E., undervisningsinspektør LNU medlem 1988–99
Bø, Olav, professor DNS vara 1972–79
Dalen, Arnold, professor NM medlem 1992–95, vara 1984–87
  univ vara 1972–75
Djupedal, Reidar, professor univ medlem 1972–79, vara 1980–83
Donali, Ingeborg, lektor NM medlem 1988–95
Dybvad, Øyvind, forlagssjef DnForl vara 1973
Eggen, Arnljot, forfatter DnF medlem 1972–75
Eikemo, Jon, skuespiller Nskue medlem 1984–87
Eikeset, Bjarte, sorenskriver Stortinget vara 1972–87
Ekroll, Torstein, avdelingssjef DnForl vara 1972
Elstad, Kåre, professor univ medlem 1980–87
Endresen, Rolf Theil se Theil, Rolf    
Enerstvedt, Åse, museumsstyrer NFF vara 1984–87
Eriksen, Hans Kristian, forfatter DnF medlem 1988–91
Eriksen, Helga, forfatter DnF vara 2000–04
Eskeland, Ivar, statsstipendiat NMd medlem 1980–91
Faugstad, Åse Lilleskare, forfatter DnF medlem 1988–99, vara 1984–87
Fergestad, Per, rektor G-råd vara 1980–83
Fetveit, Leiv, førsteamanuensis univ vara 1980–87
Fidjestøl, Bjarne, professor univ medlem 1976–79 og 1984–87, vara 1980–83
Fjørtoft, Ragnhild S., programsekretær NRK vara 2000–04
Forfang, Åsmund, forfatter DnF medlem 1996–2004, vara 1992–95
Fosse, Tordis, høgskolelektor NFF medlem 1988–95
Fretland, Jan Olav, førsteamanuensis NM medlem 1996–99
  DNS medlem 2000–04
Faarlund, Terje, professor Univ medlem 1996–2004
Gjeraker, Arne, advokat NM vara 1980–91
Gjærde, Asbjørn, distriktssjef NRK vara 1984–91
Grevsgard, Bjarne, programredaktør NRK medlem 2000–04
Grønvik, Einfrid se Perstølen, Einfrid    
Grønvik, Oddrun, forsker NM medlem 2000–04
Gullestad, Anne, teatersjef Nskue vara 1976–83
Hageberg, Arnbjørg, førsteamanuensis Univ vara 1996–2004
Hagen, Oddmund, forfatter DnF medlem 2000–04
Hagland, Jan R., amanuensis NM vara 1980–87
Halse, Kristian, lærer NM vara 1976–79
Haraldseid, Sigurd, rektor vgs medlem 1972–79
Hauge, Olav Væhle, forlagsredaktør DnForl medlem 1992–2004
Haugen, Paal-Helge, forfatter DnF vara 1976–83
Havnelid, Anders, forlagssjef DnForl vara 1974–79
Heggland, Johannes, forfatter DnF medlem 1976–87
Hellesnes, Kjell, adjunkt NM medlem 1972–75
Hellevik, Alf, dosent DNS medlem 1972–79
Hesjevoll, Oddbjørn, skuespiller Nskue vara 1984–87
Hoel, Torlaug Løkensgard, førsteamanuensis vgs vara 1992–95
Hoem, Edvard, forfatter DnF vara 1988–91
Hoff, Ingeborg, dosent NMd vara 1972–83
Holme, Idar Magne, amanuensis Stortinget medlem 1984–87, vara 1976–83
Holten, Norunn, høgskolelektor LNU vara 1996–99
Holtskog, Liv, forfatter DnF vara 1988–91
Hovda, Per, dosent NMd medlem 1972–79
Hus, Oddmund, rektor grunnsk medlem 1978–83, vara 1972–75
Haave, Kari, lektor Vgs medlem 1996–2004
Jahr, Ernst Håkon, professor LSS medlem 1980–91, vara 1976–79
Jensen, Eva, forfatter DnF vara 2000–04
Jenstad, Tor Erik, førstekonsulent NM vara 2000–04
Jonsmoen, Ola, forfatter DnF medlem 1980–87
Kjelsvik, Olav, journalist NP vara 1980–99
Kleiva, Turid, lektor NM vara 1996–2004
Krokann, Øyunn, seniorredaktør DnForl vara 1985–99
Kvalem, Finn, skuespiller Nskue vara 1972–75
Langeland, Olav, lektor G-råd medlem 1976–79
Lauvdal, Magnhild, adjunkt grunnsk medlem 1972–78
Lemme, Torborg Moberg, lærer Stortinget medlem 1972–87
Lie, Arvid Torgeir, forfatter DnF medlem 1976–79, vara 1972–75
Liland, Mads, forlagssjef DnForl vara 1980–84
Lilleholt, Kåre, professor DNS medlem 1988–99
Lima, Aud Martha, statsautorisert translatør overs medlem 2000–04
Litleré, Arnhild, skuespiller Nskue medlem 2000–04, vara 1988–99
Lockertsen, Roger, amanuensis NM vara 1992–99
Lorentzen, Rutt Trøite, høgskolelektor Vgs medlem 1988–95, vara 1984–87 og 1996–99
Lydvo, Hallvard, skuespiller Nskue medlem 1988–95, vara 2000–04
Moberg, Gustav, redaksjonssekretær NRK vara 1973–83
Moberg-Lemme, Torborg se Lemme, Torborg Moberg  
Moe, Jon, forfatter DnF vara 1984–87
Molde, Ivar, stud.theol.  Stortinget vara 1972–75
Mundal, Else, professor Univ vara 1988–2004
Muri, Sigurd, forfatter DnF vara 1976–83
Myhren, Magne, amanuensis NMd vara 1988–91
Myking, Johan, førsteamanuensis NM medlem 2000–04
Myklebust, Else, programsekretær NRK medlem 1976–83
Mæhle, Leif, professor Univ medlem 1972–79
  DNS medlem 1980–87
Møster, Magne Eide, førsteamanuensis NFF medlem 1996–99
Nes, Oddvar, professor univ vara 1988–95
Nordstrand, Åshild, språkkonsulent Overs medlem 1988–99
Noss, Aagot, førstekonservator NFF medlem 1984–87
Nysted, Liv, forfatter DnF vara 1992–99
Obrestad, Tor, forfatter DnF vara 1972–75
Oftedal, Eli, oversetter overs vara 1988–95
Olden, Asgeir, redaktør NP medlem 1988–2004
Orheim, Kirsti se Ås, Kirsti Orheim    
Pedersen, Aud-Kirsti, amanuensis NM medlem 1996–99
Perstølen, Einfrid, lege NM medlem 1976–83
Prestvik, Arthur, herredsagronom Stortinget vara 1972–75
Riise, Hildegun, skuespiller NSkue medlem 1996–99
Riste, Per M., redaktør NP medlem 1980–87, vara 1972–79
Robberstad, Magnus, overlege NMd vara 1992–99
Roksvold, Thore, høgskolelektor LSS vara 1980–83
Rommetveit, Magne, dosent NM medlem 1972–79
Romstad, Knut, skolesjef Stortinget vara 1976–87
Rue, Olav Hr., sjefssekretær DnForl medlem 1980–91
Rummelhoff, Anita, skuespiller Nskue medlem 1980–83
Rundhovde, Gunnvor, dosent univ medlem 1972–75 og 1980–83
Røssbø, Sigrun Anny, oversetter overs vara 1996–99
Sagen, Oddveig, lektor vgs medlem 1984–87, vara 1988–91
Sandal, Reidar, lektor Stortinget vara 1980–87
Sandøy, Helge, professor LSS medlem 1992–95
  Univ 1996–2004
Skarstad, Torleiv, inspektør G-råd vara 1976–79
Skartveit, Andreas, forlagssjef DnForl medlem 1972–79
Skauge, Jakob, lektor LSS vara 1972–75
Skjong, Synnøve, førstelektor LNU vara 2000–04
Skrede, Ragnvald, forfatter DnF medlem 1972–75
Skaadel, Jardar, høgskolelektor vgs vara 1976–79
Sletten, Vegard, sjefredaktør NP medlem 1972–79
Standal, Anne Margrethe, fjernsynstekster overs vara 2000–04
Stanghelle, John, journalist NFF vara 2000–04
Stemshaug, Ola, førsteamanuensis DNS vara 1980–87
  Univ vara 2000–04
Straume, Gisle, skuespiller Nskue medlem 1972–79
Straumsheim, Per, rektor G-råd medlem 1980–83
Sørbø, Fridtjov, konsulent NMd medlem 2000–03
Sørbø, Hans, underdirektør NMD vara 1984–87
Sørebø, Herbjørn, programredaktør  NRK medlem 1972–75 og 1992–99
Søyland, Aud, språkkonsulent DNS vara 1988–99
Theil, Rolf, professor LSS vara 1988–2004
Thorbjørnsen, Kari Marie, lektor NFF vara 1988–95
Tveit, Alvhild, adjunkt Stortinget medlem 1972–83
Tøfte, Borgny, adjunkt grunnsk medlem 1984–87, vara 1976–83
     
     
Vassenden, Lars, førsteamanuensis univ vara 1972–79 og 1984–87
Vederhus, Inger, forlagsredaktør DnForl vara 2000–04
Veka, Olav, lektor LNU medlem 1992–95 og 2000–04
Venås, Kjell, professor univ medlem 1980–99, vara 1972–79
Versto, Aksel, småbruker Stortinget medlem 1972–87
Vikør, Lars S., professor LSS medlem 1996–2004, vara 1984–87
Vaage, Brigt, lærer vgs vara 1972–75
Vaage, Lars Amund, forfatter DnF medlem 1992–95
Wollebæk, Dag, daglig leder vgs vara 2000–04
Øiestad, Øyunn Krokann se Krokann, Øyunn    
Øvrebotten, Magni, distriktssjef  NRK vara 1992–99
Aabø, Bergfinn, direktør NM vara 1972–79
Aanderaa, Johannes, forlagssjef DnForl medlem 1972
Aarø, Kari Lønning, lektor NMd medlem 2003–04, vara 2000–02
Aarønæs, Lars, frilansjournalist NP vara 2000–04
Ås, Kirsti Orheim, lektor G-råd vara 1972–75

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:04.06.2020 | Oppdatert:18.01.2021