Norsk språkråd – medlemmer og varamedlemmer (bokmål)

Merk at «aa» er alfabetisert som «å».

Medlemsorganisasjoner med forkortinger:

DnForl = Den norske Forleggerforening
DNASL = Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur
DnF = Den norske Forfatterforening
grunnsk = grunnskolen ved sin lærerorganisasjon
LNU = Landslaget for norskundervisning
LSS = Landslaget for språklig samling
NFFO = Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
NP = Norsk Presseforbund
Nskue = Norsk Skuespillerforbund
NRK = Norsk rikskringkasting ved styret
overs = Norsk Oversetterforening, Statsautoriserte translatørers forening og Oversetterutvalget i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
RF = Riksmålsforbundet
G-råd = sakkyndige skoleråd  = Grunnskolerådet, Rådet for videregående opplæring og Lærerutdanningsrådet
Stortinget: oppnevnt av Stortinget
univ = norske universiteter og vitenskapelige høgskoler ved Universitets - og høgskolerådet
vgs = den videregående skolen, folkehøgskolen og lærerhøgskolen ved sine lærerorganisasjoner 

Navn Representerte Funksjonstid
Alnæs, Karsten, forfatter DnF medlem 1986 og 88—91, vara 1984-85
Andenæs, Ellen, førsteamanuensis univ vara 1992—95
Andreassen, Trond, generalsekretær NFFO vara 2000—04
Armand, Eilif, skuespiller Nskue medlem 1984—87
Arvola, Erling, redaktør Stortinget medlem 1972—83
Aschehoug, Marit, redaktør NP vara 2000—04
Askedal, John Ole, professor DNASL medlem 1996—2004
Askildsen, Kjell, forfatter DnF vara 1980—83
Bang, Karin, forfatter DnF vara 1972—83
Bech, Kari, lektor NFFO medlem 1996—99
Bjørnsen, Bjørn, journalist Stortinget medlem 1980—87
Bleken, Brynjulf, førsteamanuensis DNASL medlem 1984—90
Bolling, Jens, skuespiller Nskue medlem 1980—83
Borgstrøm, Carl Hjalmar, professor DNASL medlem 1972—79
Breen, Else, forfatter DnF medlem 1981—87
Breivik, Birger, bestyrer Stortinget vara 1972—87
Brekstad, Kolbjørn, forfatter DnF medlem 1992—95
Bruvik, Jan Olav, redaktør grunnsk medlem 1984—87
Brækhus, Sjur, professor Stortinget medlem 1976—79
  DNASL medlem 1980—83 og 1990—91, vara 1984—87
Bull, Trygve, lektor vgs medlem 1972—75
Carlson, Camilla, forfatter DnF medlem 1976—79
Christensen, Kirsti Koch, professor univ medlem 1992—99
Christensen, Pelle, skuespiller Nskue medlem 1988—95
Coward, Gorgus, rektor DNASL medlem 1972—83
Dahl, Marit, utredningsleder grunnsk medlem 2000—04
Dahl, Niels Fredrik, forfatter DnF vara 1996—99
Dahr, Eva Braaten, journalist NP medlem 1976—99
Dyvik, Helge, professor univ medlem 2000—04
Elgvin, Johannes, lektor RF vara 1972—75
Eriksen, Trond Berg, professor overs vara 2000—04
Evensberget, Snorre, direktør DnForl vara 1980—91
Ewo, Jo, forfatter DnF vara 1992—95
Falkeid, Kolbein, forfatter DnF medlem 1980—85 og 1987
Fjeld, Ruth Vatvedt, førsteamanuensis LSS vara 1996—99
  univ vara 2000—04
Fjørtoft, Kåre, forlagssjef DnForl medlem 1972—79
Flatekval, Eli, høgskolelektor vgs vara 1996—99
Foldvik, Arne Kjell, førsteamanuensis univ medlem 1984—95
Formo, Tone, oversetter overs vara 1996—99
Fosseng, Svenn, høgskolelektor G-råd medlem 1980—83, vara 1976—79
Gjestvang, Erik, lektor RF medlem 1994—2004, vara 1992—94
Gjevre, Gunnar, adjunkt vgs vara 2000—04
Glad, Per, generalsekretær RF vara 1972—75
Greiff, Aud, oversetter overs vara 2000—04
Grotnæss, Ivar, undervisningsinspektør LSS medlem 1972—79
Grut, Arnulf, programsekretær NRK vara 1988—95
Grønvik, Tor, lærer vgs medlem 1998—99
Guldal, Reidunn, forlagssjef NFFO vara 1988—95
Gullichsen, Einar, lærer grunnsk vara 1972—79
Gulliksen, Torun, lektor LSS vara 1980—83
Gundersen, Dag, professor univ medlem 1988—99, vara 1980—87
Guttu, Tor, førsteamanuensis RF medlem 1980—2004
Gaarder, Jostein, adjunkt vgs vara 1992—95
Gaathaug, Bjørg, programsekretær NRK medlem 1996—2004
Halvorsen, Eyvind Fjeld, professor univ medlem 1972—79
  Stortinget 1980–87
Halvorsen, Ola, lektor LSS vara 1972—75
Hambro, Carl, forf. DnF medlem 1972—75
Hansen, Ingeborg M., cand.mag. Stortinget vara 1980—83
Hansson, Knut M., skuespiller Nskue medlem 1972—75
  Stortinget vara 1984—87
Hartvig, Tina, skuespiller Nskue medlem 2000—04, vara 1992—99
Haslund, Ebba, forfatter DnF medlem 1976—79
Hauge, Jostein Helland, universitetslektor univ vara 1972—75
Haugen, Ola, direktør DnForl medlem 1992—2004
Haugen, Åse Klundelien se Klundelien, Åse    
Havnevik, Ivar, hovedkonsulent DnForl vara 2000—04
Hegge, Per Egil, redaktør NP medlem 2000—04
  DNASL vara 1996—99
Heggelund, Kjell, forfatter DnF vara 1972—79
  DnForl vara 1992—99
Heldal, Nils, kanalsjef NRK vara 2000—04
Helle, Bjørg, referent og oversetter Stortinget medlem 1972—79
Herlofsen, Anne, skuespiller Nskue vara 1988—91
Hertzberg, Frøydis, professor univ vara 1996—99
Heyerdahl, Nils, teatersjef DNASL vara 1992—2004
Hivju, Erik, skuespiller Nskue medlem 1996—99
Hjeltnes, Guri, forfatter NFFO medlem 2000—04
Holst, Mette, lærer grunnsk vara 1992—94
Houm, Philip, dr.philos. DnF medlem 1972—75
Housken, Joronn, lektor G-råd vara 1972—75
Hoaas, Ole Georg, rektor vgs medlem 1996—97
Høigaard, Anne, høgskolelektor LNU vara 1988—99
Haagensen, Bjørn, lærer RF vara 1979—99
Iversen, Harald Morten, høgskolelektor vgs medlem 2000—04
Jakhelln, Per A.H., statsautorisert translatør overs medlem 1996—99
  RF vara 2000—04
Jakobsen, Alfred, professor univ medlem 1976—83, vara 1972—75
Janson, Mette, programredaktør NRK medlem 1988—95
Johannessen, Ole-Jørgen, amanuensis univ vara 1992—95
Johansen, Bjørg, byråsjef Stortinget vara 1974—79
Johnsen, Egil Børre, lektor NFFO medlem 1984—95
Karlsen, Randi Moxnes, adjunkt vgs medlem 1992—95
Klouman, Sverre, høgskolelektor NFFO vara 1984—87
Klundelien, Åse, fylkesordfører Stortinget vara 1980—87
Knutsen, Nils M., førsteamanuensis univ vara 1980—83
Korbøl, Aud, forfatter DnF medlem 2000—04
Kristiansen, Eivind, lektor vgs medlem 1980—83
Kristoffersen, Gjert, forlagsdirektør univ vara 1984—87
Kulbrandstad, Lars Anders, førsteamanuensis LNU medlem 1988—99
Kvaale, Dagfinn, rektor vgs vara 1972—75
Lange-Nielsen, Sissel, forfatter DnF medlem 1996—99, vara 1992—95
Langslet, Lars Roar, stortingsrepresentant DNASL vara 1972—75
Langaas, Janne, skuespiller Nskue vara 2000—04
Larssen, Bernt Erik, skuespiller Nskue vara 1980—83
Leine, Marton, rektor vgs medlem 1976-79 og 1984—97, vara 1980—83 og 1988—91
Lie, Svein, førsteamanuensis LSS vara 1984—91
Ligaard, Aslaug, rektor grunnsk medlem 1972—83 og 1988—99
Lund, Torill Scharning, studierektor grunnsk vara 1988-91 og 1995—2004
Lundeby, Einar, professor univ medlem 1980—87, vara 1972—79
Lydersen, Aksel, professor RF medlem 1972—94
Lønn, Else Marie, adjunkt Stortinget medlem 1980—87
  vgs medlem 1988—91
Mannsåker, Kari Borg, redaksjonssekretær NRK vara 1980—87
Michalsen, Alvhild, øvingslærer Stortinget vara 1972—75
Moen, Erna, forfatter DnF medlem 1988—99, vara 1986
Myhre, Ivar Brigt, programsekretær NRK vara 1996—99
Mæhlum, Brit, professor univ medlem 2000-04, vara 1996—99
Mørck, Endre, professor univ medlem 1996—99, vara 1988—91 og 2000—04
Mørck, Sidsel, forfatter DnF vara 1988—91
Nyhamar, Jostein, redaktør NP vara 1972—91
Nyquist, Gerd, forfatter DnF medlem 1980—81
Omdal, Helge, amanuensis  univ vara 1996—99
Otnes, Hildegunn, høgskolelektor LNU vara 2000—04
Parmann, Øistein, forlagssjef DNASL vara 1976—95
Pedersen, Erling, forfatter DnF vara 2000—04
Pedersen, Torgeir Rebolledo, forfatter DnF vara 1988—91
Pettersen, Egil, professor univ medlem 1972—91
Pettersen, Randi, sekretær Stortinget vara 1972
Ringnes, Haagen, programsekretær NRK medlem 1972—79
Roksund, Leif, lektor Stortinget medlem 1972—75
  LSS vara 1976—79
Romøren, Rolf, høgskolelektor vgs vara 1984—87
Ryen, Aslaug se Ligaard, Aslaug    
Sandved, Arthur O., professor DNASL medlem 1992—04, vara 1990—91
Schelderup, Gerdi, skuespiller Nskue vara 1984—87
Schulerud, Mentz, forfatter RF vara 1976—79
Schumann, Jorun, husmor Stortinget vara 1976—79
Sejersted, Hilde, lektor Stortinget medlem 1984—87
  RF vara 1995—04
Selberg, Ole Michael, førstelektor DNASL medlem 1984—95, vara 2000—04
Selmer, Elisabeth Schweigaard, høgsterettsdommer Stortinget medlem 1972—75
Senje, Catrine, adjunkt G-råd vara 1980—83
Simonsen, Gudrun, redaksjonssekretær NRK vara 1976—79
Skolseg, Ellen, stipendiat LSS vara 2000—04
Stavseth, Gunnar, sjefredaktør NP vara 1992—99
Steffens, Knut E., høgskolelektor RF medlem 1979, vara 1976—78 og 1980—83
Stokke, Tor, skuespiller Nskue vara 1976—79
Straume, Eilif, programsekretær NRK vara 1972—75
  DNASL vara 1980—83
Strømme, Sigmund, forlagsdirektør DnForl medlem 1980—91, vara 1972—79
Svanevik, Petter, statsautorisert translatør overs vara 1988—95
Svenkerud, Herbert, redaktør overs medlem 1988—95
Svennevig, Jan, professor LNU medlem 2000—04
Svånå, Trond, høgskolelektor vgs vara 1976—79
Sødal, Lars, skoleinspektør G-råd medlem 1972—79
Thomsen, Per, sjefredaktør NP medlem 1972—75
Torp, Arne, førsteamanuensis LSS medlem 1996—04, vara 1992—95
Tryti, Ivar, lektor RF vara 1984—91
Tønseth, Jan Jakob, forfatter DnF vara 1996—99
Ustvedt, Yngvar, programredaktør NRK medlem 1980—87
Utne, Ivar, amanuensis univ vara 1996—04
Vannebo, Kjell Ivar, professor univ medlem 2000—04, vara 1988—95
Vinje, Finn-Erik, professor univ medlem 1972—75
Werring, Fredrik, lektor Stortinget vara 1972—87
Wiger, Merete, forfatter DnF vara 1984—87
Wigert, Knut, skuespiller Nskue medlem 1976—79, vara 1972—75
Wiggen, Geirr, professor Stortinget medlem 1976—79
  LSS medlem 1980—95
Wiig, Helge, redaktør grunnsk vara 1980—83
Øen, Morten, forfatter DnF vara 2000—04
Ørstavik, Hanne, forfatter DnF medlem 2000—04
Øverland, Margrete Aamot, redaktør RF medlem 1972—78
Ådlandsvik, Ragna, adjunkt grunnsk vara 1984—87
Aarnes, Asbjørn, professor DNASL vara 1972—79
Aarnes, Sigurd Aa., professor univ vara 1980—91
Aarsæther, Finn, amanuensis NFFO vara 1996—99
Aasen, Dagfinn, amanuensis univ vara 1976—79

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:05.06.2020 | Oppdatert:18.01.2021