Norsk språkråd – fagnemnd

Fagnemnda – ledere og nestledere

Vedtektene ble endret i 1992 slik at det ble innført kjønnsnøytrale betegnelser. Formann ble da skiftet ut med leder, nestformann med nestleder og varamann (i rådet) med varamedlem.

Ledere (kronologisk)
Halvorsen, Eyvind Fjeld 1972, 1974, 1976, 1978
Djupedal, Reidar 1973, 1975, 1977
Hellevik, Alf 1979
Lundeby, Einar 1980, 1982, 1984, 1986
Venås, Kjell 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995
Pettersen, Egil 1988, 1990
Gundersen, Dag 1992, 1994, 1996, 1998
Faarlund, Jan Terje 1997, 1999
Vannebo, Kjell Ivar 2000, 2002, 2004
Sandøy, Helge 2001, 2003
Nestledere (kronologisk)
Djupedal, Reidar 1972, 1974, 1976, 1978
Halvorsen, Eyvind Fjeld 1973, 1975, 1977, 1979
Venås, Kjell 1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994
Lundeby, Einar 1981, 1983, 1985, 1987
Pettersen, Egil 1989, 1991
Gundersen, Dag 1993, 1995, 1997, 1999
Faarlund, Jan Terje 1996, 1998
Sandøy, Helge 2000, 2002, 2004
Vannebo, Kjell Ivar 2001, 2003
Fagnemndmedlemmer (alfabetisk)
Bokmål
Askedal, John Ole 2003–2004
Borgstrøm, Carl Hjalmar 1974–77
Bull, Trygve 1972–73
Christensen, Kirsti Koch 1992–99
Coward, Gorgus 1978–79
Dyvik, Helge 2000–04
Gundersen, Dag 1988–99
Guttu, Tor 1986–99
Halvorsen, Eyvind Fjeld 1972–87
Jakobsen, Alfred 1976–79
Kulbrandstad, Lars Anders 1992–99
Ligaard, Aslaug 1980–83, 1988–91
Lundeby, Einar 1980–87
Mæhlum, Brit 2000–04
Pettersen, Egil 1972–91
Ryen, Aslaug se Ligaard, Aslaug  
Svennevig, Jan 2000–02
Vannebo, Kjell Ivar 2000–04
Vinje, Finn-Erik 1972–75
Wiggen, Geirr 1985
 
Nynorsk
Askeland, Norunn 2003–04
Bjørkum, Andreas 1980–91
Bondevik, Jarle 1988–95
Bull, Tove 1983–87
Byberg, Jan E. 1996–99
Djupedal, Reidar 1972–79
Donali, Ingeborg 1988–95
Elstad, Kåre 1980–82
Fidjestøl, Bjarne 1976–79, 1984–87
Faarlund, Jan Terje 1996–2004
Grønvik, Oddrun 2000–2002
Hellevik, Alf 1972–79
Mæhle, Leif 1972
Nordstrand, Åshild 1997–99
Pedersen, Aud-Kirsti 1996
Rommetveit, Magne 1972–79
Rundhovde, Gunnvor 1972–75, 1980–83
Sandøy, Helge 1992–2004
Veka, Olav 2000–2004
Venås, Kjell 1980–95
Varamedlemmer til fagnemnda (alfabetisk)
Bokmål
Askedal, John Ole 1996–99, 2002
Bech, Kari 1997–99
Bleken, Brynjulf 1984, 1986–89
Borgstrøm, Carl Hjalmar 1972–73
Brækhus, Sjur 1978–79
Bull, Trygve 1974–75
Dahr, Eva Braaten 1980–83, 1985, 1988–91
Foldvik, Arne Kjell 1984–85
Guttu, Tor 1980–83, 1985, 2000–04
Haslund, Ebba 1976–79
Haugen, Ola 1992–95
Hegge, Per Egil 2000–01
Iversen, Harald Morten 2001–04
Johnsen, Egil Børre 1984–92
Kulbrandstad, Lars Anders 1988–91
Ligaard, Aslaug 1993–95
Moen, Erna 1992–96
Mørck, Endre 1996–99
Ringnes, Haagen 1972–79
Selberg, Ole Michael 1990–95
Svennevig, Jan 2003–04
Thomsen, Per 1972–75
Torp, Arne 1996–2004
Ustvedt, Yngvar 1980–83, 1986–87
Wiggen, Geirr 1976–84, 1986–87
Ørstavik, Hanne 2000
Øverland, Margrete 1972–77
 
Nynorsk
Birkeland, Frode F. 1972–75
Bull, Tove 1980–82
Byberg, Jan E. 1992–95
Dalen, Arnold 1992–95
Eriksen, Hans Kristian 1988–90
Eskeland, Ivar 1984–91
Forfang, Åsmund 2000–04
Hauge, Olav Væhle 1992–99
Hovda, Per 1976–79
Hus, Oddmund 1980–83
Jahr, Ernst Håkon 1983–91
Jonsmoen, Ola 1980–87
Langeland, Olav 1976–79
Lorentzen, Rutt Trøite 1988–91
Myking, Johan 2000–04
Myklebust, Else 1976–79
Møster, Magne Eide 1996–99
Nordstrand, Åshild 1991–95
Noss, Aagot 1984–87
Olden, Asgeir 2000–04
Skrede, Ragnvald 1972–75
Sørebø, Herbjørn 1972–75
Tveit, Alvhild 1972–83
Venås, Kjell 1996–99
Vikør, Lars S. 1996–2004

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:04.06.2020 | Oppdatert:18.01.2021