Styreprotokoller

Styret i Språkrådet har 4–5 møter i året. Her finner du protokollene fra tidligere års styremøter i tillegg til inneværende år.

Dette er vedtaksprotokoller, derfor gir de begrenset informasjon om saksbehandlingen. Men de gir innblikk i hvilke saker som tas opp, hvilke sakspapir som er framme, og hvilke vedtak som gjøres.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:15.07.2007 | Oppdatert:21.04.2022