Styre 2006–2010

Styret for Språkrådet for perioden 2006–2010 bestod av medlemmer som var oppnevnt av Kultur- og kirkedepartementet, og medlemmer som representerte de ansatte. Styret ble oppnevnt for perioden juli 2006 til 2009, men perioden ble utvidet til 2010.

Nestleder: Magni Øvrebotten, Naustdal (fungerende styreleder) (trakk seg fra vervet 14.10.2010)
Medlem: Jan Olav Fretland, Lærdal (trakk seg fra vervet 14.10.2010)
Medlem: Tor Fuglevik, Oslo (trakk seg fra vervet 14.10.2010)
Medlem: Ottar Grepstad, Volda
Medlem: Jan Hoel (representant for de ansatte)
Medlem: Silje Solheim Karlsen, Tromsø (trakk seg fra vervet 14.10.2010)
Varamedlem: Marit Hovdenak (representant for de ansatte)
Varamedlem: Lars Rottem Krangnes, Oslo
Medlem: Helene Uri, Oslo (varamedlem før 13.8.2010) 

Rottem Krangnes var varamedlem for nynorskrepresentantene, Øvrebotten, Fretland og Grepstad, mens Uri var varamedlem for bokmålsrepresentantene, Berntsen, Fuglevik og Solheim Karlsen. Fram til 2008 var nynorskrepresentanten fra sekretariatet medlem med bokmålsrepresentanten som varamedlem, mens i perioden 2008–2009 var Hoel medlem med Hovdenak som varamedlem.

Tora Aasland var styreleder fram til 18. oktober 2007. Fra 22. februar 2008 til 13. august 2010 var Ida Berntsen styreleder.

Ola Breivega var nynorskrepresentant for de ansatte fram til 1. oktober 2007. Fra 23. oktober 2007 var Marit Hovdenak nynorskrepresentant for de ansatte. 

Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål. I vedtektene som Kultur- og kirkedepartementet fastsatte 25. april 2006, er det understreket at Språkrådet særlig skal arbeide med å styrke det norske språkets status i nåtid og framtid. Dette gjelder både norsk språk generelt og den nynorske målformen spesielt. Vedtektene fastsetter at styret skal oppnevne inntil fire fagråd. Disse skal bidra til å sikre at virksomheten i Språkrådet har bredest mulig samfunnsforankring.


Oppdatert 26. november 2010

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:26.11.2010 | Oppdatert:15.01.2021