Språkrådets seksjoner og ansatte

Her finner du kontaktinformasjon til alle Språkrådets ansatte.

Ledelse
Navn Stilling Telefon
Åse Wetås direktør 91 58 49 33
Jo Inge Fisketjøn stabssjef 92 45 48 34
Daniel Ims seksjonssjef 95 76 51 52
Margrethe Kvarenes seksjonssjef 94 89 47 89
Lars Ivar Nordal seksjonssjef 96 62 36 29
Nina Teigland seksjonssjef (permisjon) 41 21 97 79
Stabsseksjonen
Jo Inge Fisketjøn stabssjef 92 45 48 34
Jan Erik Bangsund seniorrådgiver
92 25 46 18
Anette Hjerde kommunikasjonssjef 41 68 30 82
Åsa Kaldhussæter arkivleder 93 88 67 60
John Erik Bøe Lindgren seniorrådgiver og nettredaktør 90 08 47 99
Erlend Lønnum seniorrådgiver 46 68 27 08
Isak Normann Ramsvik lærling 92 09 93 02
Karl Henrik Steinsholt spesialrådgiver 48 22 79 58
Seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning
Lars Ivar Nordal seksjonssjef 96 62 36 29
Kristine Eide seniorrådgiver 94 42 71 64
Kjetil Gundersen seniorrådgiver 99 64 92 38
Ann Helen Langaker seniorrådgiver 95 88 21 86
Sonja Myhre Holten seniorrådgiver – tegnspråk 93 03 14 65
Bjørg Nesje Nybø seniorrådgiver 97 74 47 41
Victor Elias Okpe seniorrådgiver 45 73 73 60
Marianne Aasgaard seniorrådgiver 92 42 80 97
Seksjonen for språk i skole og offentlig forvaltning
Margrethe Kvarenes seksjonssjef 94 89 47 89
Sigrid Sørumgård Botheim  seniorrådgiver 91 99 12 77
Bård Eskeland seniorrådgiver 45 73 69 75
Knut Vik Jahnsen seniorrådgiver 45 87 80 53
Helene Urdland Karlsen seniorrådgiver 97 51 21 76
Aksel Torsnes Mehlum seniorrådgiver 45 73 72 06
Torunn Reksten seniorrådgiver 93 43 29 53
Verena Schall seniorrådgiver – minoritetsspråk 91 84 66 43
Aud Anna Senje seniorrådgiver  45 73 75 40
Helle Beer Urheim klarspråksmedarbeider 97 15 31 07
Gunnhild Wiggen seniorrådgiver 99 29 44 34
Seksjonen for språkrøkt og språkrådgivning
Daniel Ims seksjonssjef 95 76 51 52
Sturla Berg-Olsen seniorrådgiver  45 73 67 79
Pål Kristian Eriksen seniorrådgiver – kvenske stedsnavn og minoritetsspråk 45 73 69 21
Line Lysaker Heinesen rådgiver – norske stedsnavn 45 73 70 45
Knut E. Karlsen seniorrådgiver 45 73 71 81
Ingvil Nordland seniorrådgiver – norske stedsnavn (75 % permisjon) 93 83 20 83
Ålov Runde seniorrådgiver 45 61 77 86
Dagfinn Rødningen seniorrådgiver 45 73 73 98
Kjell Erik Steinbru seniorrådgiver – norske stedsnavn 45 73 76 57
Ellen Hellebostad Toft seniorrådgiver 45 73 76 95

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:05.06.2013 | Oppdatert:27.04.2023