Hvordan lærer barn språk?

Senere tids språkforskning har vist at det er spesielt i den tidlige samhandlingen med andre at barn lærer språklige konvensjoner og regler. Det språket som barnet skal lære, må verdsettes positivt av omgivelsene.

Å lære uttrykk og betydninger uanstrengt i forskjellige naturlige kontekster er en forutsetning for at barn kan tilegne seg norsk tegnspråk. Barna må lære korrekte tegnbevegelser samt grammatisk og pragmatisk kompetanse, for eksempel når man kan ta ordet/tegnet i en samtale. Språkforskere er enige om at barna må bli eksponert for et språk for å tilegne seg språket.  Eksponeringen på norsk tegnspråk må også oppleves som tilstrekkelig og meningsfull for at barnet skal tilegne seg språket. Å få mulighet til å prøve ut for eksempel tegnspråklige uttrykk og betydninger på andre, bidrar til å gjøre et barn til en mer kompetent og bevisst språkbruker. Barn lærer språk mens de bruker det. Et positivt språkmiljø skapes når alle slipper til og samhandler på like premisser. Et positivt språkmiljø bidrar til trygge og kompetente barn som over tid utvikler en trygg identitet. For at dette skal være mulig, forutsetter det at tegnspråklige arenaer har et høyt språklig nivå og at det består av et flertall tegnspråklige førstespråksbrukere. Dette betyr at den naturlige tegnspråklige overføringen fra voksne til barn og sideveis overføring mellom barn blir mulig. Barn som skal tilegne seg og utvikle et tegnspråklig førstespråk må få god tilgang til disse arenaene.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:08.09.2017 | Oppdatert:07.01.2022