Om Maalsagen (1885)

ForsideOm Maalsagen. Diskussion i Studentersamfundet Lørdag den 28de Februar. Foredrag af 1. Statsraad N. Hertzberg. 2. Kand. theol. Kristofer Brun. 3. Professor L. L. Daae. Udgivet som manuskript af Studentersamfundets Bestyrelse. Christiania. R. Hviids Enkes Bogtrykkeri. 1885.

 


 

Om talerne

Nils Christian Egede Hertzberg (1827–1911). Født i Ullensvang. Skolemann og politiker. Styrer av Hamar lærerskole 1867, ekspedisjonssjef i Kirkedepartementet 1873, kirkestatsråd i Selmers regjering 1882–84 og i Schweigaards regjering 1884. Stortingsrepresentant 1886–91. Grunnla og redigerte Norsk Skoletidende (1869–73). Skreiv bøker og artikler om skolespørsmål.

Christopher Arnt Bruun (1839–1920). Født i Christiania, vokste opp på Hedmark og Lillehammer. Folkehøgskolelærer og prest. Opphold i Roma, studieferder i Tyskland, Sveits og Danmark. Grunnla i 1867 folkehøgskole på Romundstad i Sel. Skolen blei flytta til Gausdal i 1871. I 1875 bygde Bruun folkehøgskolen Vonheim, like ved Bjørnsons Aulestad. Gav ut Folkelige Grundtanker 1878. Grunnlaget for boka var foredrag Bruun hadde holdt i Studentersamfunnet i 1870 om folkehøgskoletanken, målsak, bondereising, latinskole og universitet og om folkelig kristendom. Boka, som er Bruuns hovedverk, førte til omfattende ordskifte. Bruun var res.kap. og seinere sokneprest i Johanneskirka i Kristiania 1893–1918. Medredaktør av tidsskriftet Kirke og Kultur 1894–98. Gav ut ei rekke bøker og skrifter, bl.a. Om Jesus som Menneske (1898), Den norske Maalreisning (1900), Til det norske Folk (1905), Fri Folkekirke (1909).

Ludvig Ludvigsen Daae (1831–1910). Født i Aremark. Historiker. Universitetsbibliotekar 1869, professor i historie 1876. Gav bl.a. ut Trondhjems Stifts geistlige Historie (1863), Norske Helgener (1879), Kong Christiern Is norske Historie 1448–58 (1897) og En Krønike om Erkebiskopperne i Nidaros (1897). Daae arbeidde særlig med historie fra 1400- og 1500-tallet. Politisk konservativ, medarbeider i Morgenbladet og Aftenposten.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:26.02.2005 | Oppdatert:14.01.2021