J. Aars: Retskrivnings-regler til skolebrug (1877)

TittelsideRetskrivnings-regler til skolebrug. Af J. Aars. Fjerde udgave. Kristiania. Trykt og forlagt af W. C. Fabritius. 1877

I denne utgaven innfører J. Aars, etter en høring blant skolefolk, små forbokstaver i substantivene.


Om skriftet

Den offisielle reguleringen av rettskrivningen ble fra 1866 av foretatt gjennom Jonathan Aars' Retskrivningsregler til Skolebrug. Gjennom endringer i den fra utgave til utgave ble nye staveregler gjennomført – forholdsvis stillferdig. Slik ble f.eks., som følge av tilråding fra Stockholmsmøtet i 1869, bokstaven x erstattet med ks i utgaven fra 1874. Ellers får møtet i Stockholm ikke umiddelbare følger i Norge, fordi flere av vedtakene var foregrepet i 1862. Men Retskrivningsregler innfører små forbokstaver i fellesnavnene i 1877 etter en høring blant skolens folk i 1877, som viste stort flertall for denne reformen.

Om forfatteren

(Jacob) Jonathan Aars (1837–1908). Født i Oslo. Filolog og skolemann. Opprettet sammen med Peter Chr. Voss i 1863 Aars og Voss' skole i Oslo, som fikk høy anseelse i Norge. Som norskfilolog fikk han særlig betydning ved at hans Retskrivningsregler til Skolebrug, senere Norske retskrivnings-regler, som kom fra 1866 til 1907, ble autorisert som norm for skrivemåten i dansk-norsk. Fra og med 7. utgave i 1885 ble boka formelt autorisert av Kirkedepartementet til skolebruk som rettesnor «ved bedømmelsen av besvarelser ved de offentlige skole-eksamener». Fra og med denne utgaven deltok også S.W. Hofgaard i arbeidet med boka.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:07.08.2005 | Oppdatert:14.01.2021