Evangelium etter Markus. 1870

TittelsideEvangelium etter Markus. Bjørgvin. Utgjevet av Vestmannalaget. Forlagt av Ed. B. Giertsen. 1870

Skriftet er skanna i jpg-format frå ein kopi. Kvart dokument er ca. 120 kB.

Originalformatet er 10 x 16 cm.


Tittelside 21 45
Kolofon 22 46
Føreord 23 47
Framhald føreord 24 48
1 25 49
2 26 50
3 27 51
4 28 52
5 29 53
6 30 54
7 31 55
8 32 56
9 33 57
10 34 58
11 35 59
12 36 60
13 37  
14 38  
15 39  
16 40  
17 41  
18 42  
19 43  
20 44  

Skrive om omsetjinga

«Ordtilfanget er kanskje det som gjer at teksta vert opplevd som ny og annleis i høve til den gamle, og her er det mangt nytt å sjå. Det vert tala om "Bodord" i staden for "Bud", "Kviledag" for "Sabbath", "Læresvein" for "Discippel", "miskunna" for "forbarme", "Samningsstova" for "Synagoge", "Skrymtar" for "Øienskalk", "Saal" for "Sjæl", "Uppstanding" for "Opstandelse", "vanhelga" for "gjøre uren".
      Sume av desse orda vart verande i det nynorske bibelmålet, so som læresvein, som Grieg fann føredøme til i den islandske teksta [...].»
      (Frå Jarle Bondevik: Og ordet vart nynorsk. Bergen: Norsk Bokreidingslag 2003, s. 38–39)

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:07.05.2005 | Oppdatert:14.01.2021