ABC. Christiania 1874

Tilkjøbs hos J. W. Cappelen. Trykt hos H. J. Jensen

ABC. Christiania 1874

Om boka

Dette er ei anonym katekisme-abc frå 1874. Det vart gjeve ut mange slike i Noreg etter mønster frå Danmark og Tyskland. Dagrun Skjelbred ved Høgskolen i Vestfold har studert abc-er i avhandlinga «... de umistelige Bøger» (1999). Den eldste katekisme-abc-a ho har funne, er frå 1779, prenta i Trondheim av Christian Schultz. Dei fleste abc-ene av denne typen kom ut mellom 1850 og 1900. Den abc-a vi har skanna her, vart gjeven ut av Cappelen og kom i mange opplag. I Bergen gav Beyer ut katekisme-abc-er i mange utgåver, og slike abc-er kom òg ut i mange mindre byar.


Vi gjengir skriftet i jpg-format. Hvert dokument er ca. 190 kB. Originalformatet er 10,3 x 15,8 cm.

[Side 1] | [2–3] | [4–5] | [6–7] | [8–9] | [10–11] | [12–13] | [14–15] | [16]

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:26.02.2005 | Oppdatert:14.01.2021